บริษัท ฟิเดลลิตี้ เทรนนิ่ง จำกัด   9/32 หมู่3 ถนนสตรีวิทยา2 ซอย5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Copyright © 2011 Fidelity Training Co.,Ltd.
   :: FIDELITY PUBLISHING ::       :: info@fp.co.th :: Tel. 0843329735 :: Line ID. fpbook ::
หลักสูตร "การวิเคราะห์อุตสาหกรรม: ธุรกิจธนาคาร หลักทรัพย์ และประกัน"
จำนวนวัน/ชั่วโมง : 1วัน/7 ชั่วโมง   เริ่มเรียนเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี
 • เข้าใจการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเป็นอย่างดี ในระดับที่สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินแต่ละตัวได้
 • เข้าใจวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นพอสมควร
 • หรือ เป็นผู้ที่ผ่านอบรมกับเราใน 2 หลักสูตร เบนจามิน เกรแฮมกับการถอดรหัสงบการเงิน และการประเมินมูลค่าหุ้นแบบ VI หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรการลงทุนหุ้นคุณค่าแบบเข้าข้น

บรรยายโดย
 • ดร. กุศยา  ลีฬหาวงศ์ ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นควีนส์แลนด์

โดยเนื้อหาหลักสูตรอบรมประกอบไปด้วย
 •     ลักษณะและการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และ บริษัทประกันภัย
 •     โครงสร้างงบการเงินและหลักเกณฑ์ที่สำคัญ
 •     วิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
 •     การประเมินมูลค่า
 •     Workshop: การวิเคราะห์งบการเงิน และการประเมินมูลค่า
   
ฟิเดลลิตี้ เทรนนิ่ง เปิดอบรม
รายละเอียดการสำรองที่นั่ง :
 1. ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ตลอดการอบรม
 2. รับชำระเงินโดย การโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ และรับชำระผ่านบัตรเครดิต
 3. หมายเลขบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับโอนเงิน
  ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี เอกสิทธิ์ หัสสรังสี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 230-0-58488-1 สาขา โชคชัย4 หรือ
  ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี เอกสิทธิ์ หัสสรังสี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 721-2-36450-3 สาขา โชคชัย4 หรือ
  ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี เอกสิทธิ์ หัสสรังสี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 127-2-36557-5 สาขา โชคชัย4
 4. เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งการโอนเงิน
 • ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ ที่อยู่
 • ธนาคารที่โอนเงินเข้า จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาที่โอนเงิน
 • เมื่อได้รับแจ้งแล้วเราจะติดต่อกลับทาง E-mail เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง
 1. เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
  ตัวอย่างการหัก ณ ที่ จ่าย
  ** ค่าอบรม (16,900 บาท) + VAT ไม่มี (0 บาท) - หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (507 บาท) = 16,393 บาท (เฉพาะนิติบุคคล ที่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย เท่านั้น)
 • หักภาษีในนาม บริษัท ฟิเดลลิตี้ เทรนนิ่ง จำกัด
  9/32 หมู่3 ถนนสตรีวิทยา2 ซอย5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554038483
 1. นิติบุคคลที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว ต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทก่อน บริษัทถึงจะออกใบเสร็จให้ได้
 2. การรับใบเสร็จ
 • นำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาในวันอบรมและรับใบเสร็จกลับในวันอบรม หรือ
 • ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้กับบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น เมื่อได้รับแล้วบริษัทจะส่งใบเสร็จกลับให้ทางไปรษณีย์
  (กรุณาแจ้ง ชื่อผู้รับ และ ที่อยู่ ในการส่งใบเสร็จมาพร้อมกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย)
 1. ถ้าท่านจ่ายเงินมาเกินหรือไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตอนที่โอนเงิน บริษัทจะคืนเงินส่วนต่างให้ในวันที่อบรม
 2. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ info@fp.co.th หรือ www.facebook.com/fpbook หรือ 0843329735 หรือ Line ID: fpbook

หลักสูตร "การวิเคราะห์อุตสาหกรรม: ธุรกิจธนาคาร หลักทรัพย์ และประกัน"
    วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557
    จำนวนวัน/ชั่วโมง : 1วัน/7 ชั่วโมง   
    บรรยายโดย : ดร. กุศยา  ลีฬหาวงศ์  ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นควีนส์แลนด์
   

ลงทะเบียนเวลา 8:00 น. เริ่มเรียนเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.
สถานที่อบรม : โรงแรม Swissotel Le Concorde รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
จำนวนที่รับ :  60 คน
(เน้นจำนวนไม่มากเพื่อความเข้าใจที่ทั่วถึง)
ค่าอบรม 3,200 บาท
ราคาพิเศษ ลดเหลือ 2,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ด้านล่าง